Luxembourg fashion week

Déi éischt Editioun vun der Luxembourg Fashion Week.

Défilé Samsdes den 5ten Oktober 2019 vun 20:00 bis 23:00 @ Château de Septfontaines